ALOKAIRUKO BALDINTZAK

Autokarabana edo autokarabana erreserbatzeko, alokairu-baldintza hauek aplikatuko dira eta bi aldeen artean formalizatuko den ibilgailuen alokairu-kontratuaren parte bihurtzen dira: Urko Caravan enpresa, aurrerantzean, “UC” errentatzaile gisa eta bezeroa, aurrerantzean “bezeroa” maizter gisa.

Mesedez, irakurri arretaz ondorengo baldintzak, saihestezinak baitira.

 

1.1. UC Enpresaren Baldintza hauek bakarrik balio dute.

1.2. Ez dira onartuko UC enpresaren Baldintza Orokorren aurkakoak edo desberdinak diren baldintzak.

1.3. Baldintza Orokorrak baliozkoak izango dira alokairua egiteko modua edozein dela ere.

1.4. Ibilgailua entregatzeko unean, alokairu-kontratua formalizatuko da bezeroaren eta UC enpresaren artean esklusiboki Espainiako legediak arautzen dituena, hemen zehaztutako baldintza orokorretan eta alderdien artean adostutako baldintza berezien arabera. Alokairu-kontratua aldeek adostutako iraupenera mugatuko da.

1.5. Bezeroak berak antolatuko du bidaia eta ibilgailua bere ardurapean erabiliko du. Ibilgailua legeak baimendutako jardueretarako soilik erabili behar da. Erabilera desegokia edo indarrean dagoen legeekin bat ez datorrena bezeroaren ardura izango da.

1.6. UC enpresaren eta bezeroaren arteko akordio guztiak idatziz egingo dira, elektronikoki, postaz edo pertsonalki.

2.1. Bezeroak eta gidari bakoitzak gutxienez 25 urte izan behar ditu eta bi urte baino gehiago dituen B klaseko gidabaimena edo horren baliokide den baimen nazionala izan behar dute eta, nolanahi ere, bezeroak eta Gidariek gutxienez 6 puntu baliozko gidabaimenean. EBko bizilaguna ez bazara, ibilgailu mota honetarako nazioarteko gidabaimen indarrean eduki behar duzu.

2.2. Bezeroa da aipatutako baldintzak betetzen ez dituzten lagunei ibilgailua gidatzen ez uztearen arduraduna.

2.3. UC enpresak furgoneta edo autokarabana entregatzeko unean, bezeroak ez badu alokatutako ibilgailuari dagokion gidabaimena edo aurkeztutako dokumentazioa faltsua edo zehazgabea bada, ulertuko da bezeroak ez dela etorri autokarabana jasotzera, beraz, erreserba loteslea bertan behera uzteko baldintzak aplikatuko dira, inolako kalte-ordainik edo itzultzeko eskubiderik gabe.

2.4. Alokairu-kontratuan aipatzen diren eta dokumentu honetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten bezeroak eta gidariek bakarrik gidatu ahal izango dute ibilgailua.

2.5. Ibilgailua erreserbatzeko unean, gidari nagusiak UCri honako dokumentu hauen baliozko kopia bat bidaltzera behartuta dago:

 1. Nortasun Agiri Nazionala (NAN), halakorik ezean, pasaportea.
 2. Europako gidabaimena, halakorik ezean, nazioarteko gidabaimena.

2.6. Ibilgailua hartzerakoan, derrigorrezkoa izango da aipatutako dokumentazioaren jatorrizkoak eta indarrean (ibilgailuaren alokairu datatik hurrengo 6 hilabeteetarako) dagoen kreditu-txartel bat aurkeztea .

2.7. Baimendutako gidari guztiek erantzukizun pertsonala izango dute alokairuan gertatzen den lege-hausteen aurrean.

2.8. Bezeroak berariaz baimentzen dio UCri alokairuak irauten duen bitartean UC enpresaren Baldintza Orokorren arau-hauste edo arau-hauste pertsonalen ondorio ekonomikoak bere kreditu-txartelean kargatzeko hurrengo hamabi hilabeteetan.

3.1. Erreserbatutako alokairu-egunen arabera, dagokion denboraldirako zerrendan agertzen diren prezioak izango dira indarrean.

3.2. Alokairu bakoitzeko zenbateko finko eta bakarra kobratuko da emandako zerbitzuengatik, gehi gehiegizko kilometrajeagatiko kopuru bat hala badagokio:

3.2.1. Kilometrajearen muga:

 • 7 egun baino gutxiagoko alokairuetarako eguneko km-en muga 300 km/egunekoa da.
 • Asteburuko kilometrajea 700 kilometrokoa da guztira.
 • Gehiegizko kilometrajea 0,25 €/km fakturatuko da.
 • 7 egunetik aurrera kilometrajea mugagabea izango da.

3.3. Gutxieneko alokairua hiru (3) egunekoa da denboraldi murriztuan, behean eta ertainean eta (7) zazpi egunekoa denboraldi altuan. Zubietako eta Aste Nagusiko aldietan, gutxieneko egun kopurua jai osorakoa izango da.

3.4. Dagozkion alokairu-prezioek BEZa %21, dagokion aseguru integrala franquiziarekin eta matxura gertatuz gero errepideko laguntza barne hartzen dute.

3.5. Alokairu-aldia bezeroak adostutako lekuan furgoneta edo autokarabana jasotzen duenetik hasten da eta bezeroak hitzartutako leku berean entregatzean amaitzen da.

3.6. Hitzartutako alokairu-denbora igaro ondoren furgoneta edo autokarabana itzultzen bada, bezeroak entrega eta itzulketa atalean ezarritako zenbatekoa ordainduko dio UC enpresari. Bezeroak bere gain hartuko ditu ibilgailua entregatzeko atzerapenaren ondoriozko gastu guztiak eta, batez ere, aipatutako atzerapenaren ondorioz beste bezero batek edo beste pertsona batek UC enpresaren aurka bere eskubideak aldarrikatzen dituenetik eratorritako gastuak.

3.7. Kontratatutako alokairu-aldia igaro baino lehen ibilgailua itzultzen bada, kontratuan hitzartutako alokairu-prezio osoa ere ordaindu beharko da, UC bezeroari kopururik itzultzera behartuta egon gabe.

 3.8. Ibilgailua erregai depositua beteta entregatzen da eta horrela itzuli behar da. Bestela, UC enpresak entrega eta itzulketa atalean ezarritako zenbatekoa kobratuko dio bezeroari.

3.9. Alokairuan zehar erregai eta mantentze-gastu guztiak bezeroak ordainduko ditu.

3.10. Ibilgailuaren erregaia DIESEL baino ez da (BIODIESEL erabiltzea baztertuta dago, espresuki debekatuta), beraz DIESEL ez den erregai bat erabiltzearen ondorioz sortzen diren gastu guztiak bezeroak hartuko ditu bere gain (ikusi antzezpen okerrak , zigorrak eta beste gastuen atalean).

4.1. Erreserbak lotesleak izango dira UC enpresak baieztatu ondoren eta bezeroak seinalea egungo tarifaren arabera ordaindu ondoren.

4.2. Nahigabeko akatsak egon daitezkeen edo ez bi aldeetaki, batez ere online erreserbaren bidez, UC enpresak erreserba ezesteko eskubidea izango du, beti ere bezeroari emandako zenbatekoa itzuliz edo prezioa edo datak baldintza egokietara berregokituz.

4.3. UC enpresak erreserbaren berrespen idatzia entregatu ondoren, bezeroak erreserbaren gordailuaordaindu beharko du, indarreko tarifaren arabera, 24 orduko epean. Une honetatik aurrera, erreserba loteslea izango da bi aldeentzat.

4.4. Bezeroak epe hori betetzen ez badu, ulertuko da bezeroak ez duela inolako erreserbarik egin, eta horrerk UC inolako erantzukizunetik salbuesten du.

4.5. Bezeroak erreserba loteslea bertan behera uzten badu, azken honek lehen baieztatutako erreserbatik kalkulatutako baliogabetze-kuota hauek ordaindu beharko ditu:

 • Alokairua hasi eta 30 egun baino lehen kantzelatzen bada, %50eko zigorra aplikatuko da.
 • Alokairua hasi baino 29 eta 16 egunen artean kantzelatzen bada %80ko zigorra.
 • Alokairua hasi arte 16 egun baino gutxiagoko kantzelazioa bada %100eko zigorra.
 • Goi-denboraldia, uztaila eta abuztua, asteburu luzeak eta jaiegunak, emandako seinalearen %100 galduko da, iraupen bereko edo luzeagoko beste data batzuk erreserbatzen ez badira, aurtengo urtea amaitu baino lehen gozatzeko.
 • Covid-19aren ondoriozko alarma egoera dela eta, aurreko neurriak alda daitezke, kontsultatu 667261248 telefonoan.

4.6. Ezinbesteko kasuengatik erreserbatutako ibilgailua erabilgarri ez badago, UC enpresak ibilgailua ordezko batekin ordezteko eskubidea izango du aldez aurretik jakinarazi gabe. Ordezko ibilgailua hasieran erreserbatutako ibilgailuaren ahalik eta antzekoena izango da. UC enpresak arrazoiz zehaztuko du, ala ez eta zenbat, bezeroari kalte-ordaina  ibilgailuaren ordezkapena egiten bada.

5.1. Ibilgailuaren erreserbak alokairu osoaren % 30 ordaintzea dakar aurreikuspen gisa. Kontratatutako alokairuaren zenbateko osoa, irteera baino 7 egun lehenago gutxienez ordaindu beharko da banku-transferentzia bidez, ordainketa birtual pasarelatik edo alokairua hasten den egun berean kreditu-txartel edo eskudiruz.

5.2. Epe laburreko erreserbak egiten badira (alokairu-data baino 10 egun baino gutxiago), alokairuaren prezio osoa ordaindu beharko da.

5.3. UC enpresak eskubidea du kasu bakoitzaren arabera ordaintzeko modu desberdinak aldatu edo aztertu ahal izateko.

5.4. Gordailu eta gordailu gisa tasaren arabera hitzartutako zenbatekoak, errentamenduaren betebeharrak zintzo betetzearen berme gisa ere egiten du.

5.5. Ibilgailua entregatu baino lehen, bi aldeek ibilgailuen alokairu-kontratua sinatuko dute balioz egindako erreserba loteslearen baldintza berezien arabera eta alokairu-baldintza orokor hauen arabera, bezeroak berariaz onartu behar dituena.  Une horretan bezeroak baldintza orokor hauek ez onartzeak erreserba loteslearen amaiera gisa ulertuko da.

5.6. Gordailua ezarritako epea igaro ondoren ordaintzen diren erreserben kasuan, UC enpresak erreserba hori bertan behera uzteko eskubidea gordetzen du, gordailua itzulita.

5.7. 700,00 euroko fidantza jarriko da. Frankiziaren zenbatekoa gainditzen duen konponketa bat egin behar izanez gero, aseguruaren berri emango da eta fidantza galduko da. Bestela, konponketen zenbatekoa kendu egingo da aipatutako gordailutik.

5.8. Gordailua UC enpresako arduradun batek ibilgailua aztertu ondoren itzuliko da, erabilera okerraren ondoriozko kalteen kasuan bezeroak ordaindu behar duen zenbatekoa zehaztuko du. Zenbateko hori gordailutik kenduko da, bezeroak diferentziaren ordainketa onartuz gero, kaltearen kostuak gordailuaren balioa gainditzen badu. Ezinezkoa bada kaltea berehala baloratu, errentatzaileak 40 eguneko epea izango du likidazioa egin eta hala badagokio fidantza itzultzeko edo horren eta kaltearen kostuaren arteko aldea erreklamatzeko. Erreklamaziorik gertatuz gero, aseguru-soberakinaren zenbatekoa ere kenduko da gordailutik.

5.9. Bezeroari aldez aurretik ordaindutako alokairu-prezioagatik kalte-ordaina eman behar bazaio, kopuru hori gordailuarekin batera itzuliko da.

5.10. Bezeroak bere kreditu-txartelean kobratzeko eta blokeatzeko baimena eman beharko du fidantza gisa, berme baldintzetan ezarritako zenbatekoa.

5.11. Gordailua ekipamenduetan, osagarrietan, gehigarrietan, konponketetan edo ibilgailuan izandako kalte-galera edo kalteen kostua estaltzeko erabiliko da.

5.12. Bezeroak berariaz onartzen du UC enpresari ordaintzea:

 1. Ibilgailua itzultzeko unean, aparteko kilometrajearen zenbatekoa, egungo tarifaren arabera kalkulatuta, eta/edo Alokairuaren Baldintza Orokor hauen aplikaziotik eratorritako gastu gehigarriak.
 2. Ibilgailua beste leku edo hiriren batean utziz gero, errentariaren baimenik gabe sortzen diren gastu gehigarriak.
 3. Ibilgailuaren, bezeroaren edo UC enpresaren aurka zuzentzen diren trafiko arau-hausteetatik eratorritako era guztietako zehapen, isun, zehapen, gastu judizialen eta judizialetik kanpoko gastuen zenbatekoa, indarrean dagoen denboratik eratorritako edozein trafiko arau-haustetik eratorritakoa, administrazio, penala edo beste edozein motatakoa.  UC enpresaren erruz sortu ez badira.
 4. Bezeroaren erruz ibilgailua atxiki, paralizatu, zigilatu, gordailatu edo bahitu edo, edozein arrazoirengatik, edozein modutan inmobilizatu egin bada, gastu guztiak bezeroaren kontura izango dira, errentamendu-enpresaren irabazi-galera barne, ibilgailuaren inmobilizazioak irauten duen denboran.
 5. UC enpresak kontratu honen arabera bezeroak zor dituen zenbatekoak erreklamatzeko (abokatuen «eta prokuradoreen» ordainsariak barne, haien esku hartzea nahitaezkoa ez bada ere) egindako gastuak.
 6. Ibilgailuak arrisku guztietarako asegurua du frankiziarekin (ez ditu barne hartzen bezeroaren eta lagunen efektu pertsonalak). Istripu edo lapurreta gertatuz gero, bezeroak erreklamazio bakoitzeko 700 €-ko zenbatekoaren ardura izango du.
 7. Ibilgailuaren aseguruak estali gabeko hirugarren bati edo UC enpresari eragindako kalteak eta une horretan ekonomikoki ebaluagarriak diren guztiak.

5.13. Bezeroa ordainketan berandu bada, berandutze-interesak aplikatuko dira indarrean dauden lege-xedapenen arabera.

6.1. Bidaia hasi baino lehen, bezeroa behartuta dago UC enpresako langile teknikoek hitzartutako entrega-puntuan emandako manipulazio-argibideak betetzera. Era berean, entrega-agiria (Check Out) prestatuko da, non   ibilgailuaren egoera eta inbentarioa deskribatuko dira eta bi aldeek sinatu beharko dute. UC enpresak ibilgailua entregatzeari uko egin diezaioke ibilgailua gidatzeko irakaskuntza amaitu arte.

6.2. Oro har, alokairu-kontratuan agertzen diren orduak hitzartutakotzat hartuko dira: entregak eta itzulketak ordutegitik kanpo egin ahal izango dira, hala eskatuta eta UC enpresak hala baimentzen badu. Entrega eguna eta itzulketa egun bat batuko du, baldin eta guztira 24 ordu baino gehiago ez badira edo UC enpresari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik gainditzen badituzte soilik.

6.3. Ezinbesteko kausa dela-eta, ibilgailua ezin bada adostutako egunean entregatu, hau da, kausa nagusi bat hutsegite bat edo konponezina den galera bada, bezeroak ezingo du inolako kalte-ordainik eskatuko.

6.4. Bezeroa hitzartutako leku eta orduan agertzen ez bada, kontratuaren eta erreserbaren  aldebakarreko kontratuaren amaiera ulertuko da.  Kasu horrek kontratatutako alokairuaren balioaren %100eko zigorra ekarriko du eta UC enpresari ahalmena emango dio erreserbatutako ibilgailua deuseztatzeko, bezeroak ez duela inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik.

6.5. Ibilgailuaren alokairuan ezarritako datak luzatu nahi izanez gero, kontratua amaitzen denetik 3 egun lehenago jakinarazi beharko da. Luzapen hori errentatzaileak une horretan duen erabilgarritasunaren menpe egongo da.

6.6. Errentariak ez du inolako itzulketarik jasotzeko eskubiderik izango, bere alde bakarreko erabakiz, alokairua berandu hasten bada edo goiz amaitzen bada.

6.7. Bezeroak Baldintza Orokorretan ezarritako leku, egunean eta ordua baino lehen itzuli beharko du autokarabana. Autokarabana ezarritako ordua baino beranduago itzultzeak eskubidea emango dio UC enpresari 30 € kobratzeko atzerapen ordu bakoitzeko. Hala ere, atzerapen-egun bakoitzeko, aplikagarria den gehieneko prezioa Baldintza Orokorretan egun baterako ezarritako zenbatekoaren hirukoitza izango da. Era berean, bezeroak bere gain hartuko ditu bigarren errentariak  atzerapen horren ondorioz kalteak jasan eta bere eskubideak UC enpresaren aurka betearazteagatik, ibilgailua entregatzeko atzerapen bat dela eta, bezeroari egotz zaiola.

6.8. Baldintza Orokorretan aurreikusitako entrega-eguna baino lehen ibilgailua itzultzeak ez du eskubiderik emango hitzartutako prezioan.

6.9. UC enpresak ibilgailua itzultzeko eskubidea gordetzen du, kontratua irauten duen edozein unetan, baldin eta erabilerak bertan ezarritakoa urratzen badu.

6.10. Hitzartutako egunean itzultzea eragozten duen ezinbesteko arrazoi justifikatu oro, berehala jakinarazi beharko zaio UC enpresari, hark onar dezan; bestela, baimendu gabeko atzerapentzat hartuko da.

6.11. Alokairua amaitzean ibilgailua itzultzean, bezeroa berari ez egotzitako arrazoiengatik ikuskapenean egon ezean, postontzi bidez entregatu edo erabilgarritasunik gabe eta ibilgailuan kalteak antzematen direnean, bezeroa, UC enpresako langileek egindako ikuskapenaren ondoriozko kalteen balorazioa onartzen du.

6.12. Ibilgailua garbi itzuliko da kanpotik eta barrutik,  hutsik ur zikinak eta komuna garbi  erabiltzeko prest. Bestela, osagarri bat kobratuko da horretarako ezarritako tarifen arabera (ikus antzezpen okerrak, zigorrak eta beste gastuen atalean)

GARRANTZITSUA: Gogoratu ibilgailua itzuli ondoren hurrengo bezeroari prestatzeko denbora gutxi dugula. Berandu itzultzen bazara, ez duzu hurrengo bezeroa izan nahi.

7.1. Bezeroak aitortzen du ibilgailua egoera mekaniko ezin hobean jasotzen duela, beharrezko dokumentazioarekin eta tresna, pneumatiko eta osagarri egokiekin hornituta, eta egoera onean mantentzeko konpromisoa hartzen du. Era berean, indarrean dagoen Bide Arauan deskribatutako betebeharrak eta mugak une oro errespetatzeko konpromisoa hartzen du, eta honako konpromisoa hartzen du:

 1. Ez utzi beste pertsonei gidatzen baimendutak ez baldin badaude.
 2. Ez eraman ibilgailuaren dokumentazioan zehazten direnak baino bidaiari gehiago, baita ibilgailuan edozein motatako maskota edo animalia garraiatzea UCren berariazko baimenik gabe. Bezeroak animaliak edo animaliak garraiatzeko baimena badu, ibilgailua ile, zikinkeria eta usainik gabe itzuli beharko du. Animalia ezin da inola ere ohe edo eserlekuetara igo.
 3. Ez alokatu edo garraiatu pertsona merkataritza helburuetarako eta kontratuan jasota ez dagoen beste edozein erabileratarako.
 4. Ez garraiatu inolako salgairik, drogarik, produktu toxiko, sukoi edo lehergarririk, ezta piztu edo erabili kandelak ibilgailuaren barruan.
 5. Bere erabilera hirugarrenei ez esleitzea helburu libre edo irabazietarako eta gaizkileei ez laguntzeko.
 6. Ez egin deliturik, nahiz eta horiek lekuan indarrean dagoen legediaren arabera soilik zigortzen diren.
 7. Ez gidatu ibilgailua alkohola, drogak, nekeak edo gaixotasunak, botikak erabiltzeak, etab.
 8. Ez ibili errepide-saretik kanpo edo lur desegokietan, ezta ibilgailuarekin hondatu dezaketen kirol, iraupen, lasterketa edo bestelako ekitaldietan parte hartu.
 9. Errentatzaileak alokairuko ibilgailuarekin herrialde hauetara soilik zirkulatzeko baimena du:
 10. Alemania, Andorra, Austria, Belgika, Kroazia, Txekiar Errep., Zipre, Danimarka, Estonia, Eslovakiako Errep., Eslovenia, Espainia, Finlandia, Frantzia, Grezia, Holanda, Hungaria, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxenburgo, Malta, Norvegia, Polonia, Portugal, Suedia eta Suitza, Monako, San Marino eta Liechtenstein.
 11. Zerrendan ez dagoen edozein herrialdetara bidaiatzeko, jarri gurekin harremanetan.
 12. Ez erabili beste ibilgailu edo atoiak bultzatzeko edo eramateko.
 13. Ez zigilatu edo manipulatu odometroa, eta bertan dagoen akatsen bat berehala jakinarazi behar zaio UCri.
 14. Berariaz debekatuta dago gerran edo gatazkan dagoen edozein herrialdetara bidaiatzea.
 15. Erabiltzen ez denean ibilgailua behar bezala aparkatu eta zaindu, eta babestu izozteak, kazkabarrak edo kalte handiak eragin ditzakeen beste edozein fenomeno atmosferikoetatik.
 16. Bezeroari berariaz debekatuta dago ibilgailuaren edozein ezaugarri tekniko aldatzea, giltzak, sarrailak, ekipamenduak, tresnak eta/edo ibilgailuaren osagarriak, baita kanpoko eta/edo barruko itxuran aldaketarik egitea ere, espresuki salbu. enpresak idatziz baimenduta.. UC. Artikulu hau hausten bada, errentariak bere gain hartuko ditu ibilgailua bere jatorrizko egoerara birmoldatzeko gastu guztiak, eta ibilgailua ibilgetzearen ondoriozko kalte-ordaina ere ordaindu beharko du guztiz konpondu arte. Giltzak edo ibilgailuaren dokumentazioa galduz gero, bezeroak bere gain hartuko ditu giltza berriaren edo dokumentazioaren izapidearen gastuak (ikusi ekintza okerrak, zigorrak eta gainerako gastuak atalean).

7.2. Ibilgailua behar bezala zaindu eta tratatu behar da, baita behar bezala itxita ere. Arau teknikoak, bai eta erabilera-xedapen determinatzaileak ere, kontuan hartu behar dira. Horniketa bakoitzean ibilgailuaren egoera egiaztatu behar da, batez ere ur eta olio maila, baita pneumatikoen presioa ere. Bezeroak alokairuko furgoneta edo autokarabana segurtasunez zirkulatzeko egoera ezin hobean dagoen egiaztatzeko konpromisoa hartzen du aldizka. Olio edo motorraren hozgarri maila baxuaren ondorioz ibilgailua hondatzen bada, bezeroak gordailua guztiz galduko du.

7.3. Debekatuta dago ibilgailu guztietan erretzea eta barruan kandelak piztea. Garbiketa-gastuak, edozein arau-hausteetatik eratorritakoak, bezeroaren kontura izango dira. Era berean, azken horrek aireztapenetik edo tabako usaina kentzetik eratorritako gastuak bere gain hartu beharko ditu, arrazoi hori dela-eta ibilgailua denbora batez alokatzeko ezintasunak sortutako galerak barne.

7.4. Aurreko idatz-zatietan ezarritakoa urratu dela egiaztatzen bada, errentariak berehala amaitu ahal izango du alokairu-kontratua, ibilgailua itzultzeko eskatu eta bezeroa alokairuaren prezio osoa ordaintzera behartuta egongo da, baita sortzen  diren gastuak apatutako atalekin erlazioa dutenak. 

8.1 Ehiza-animaliek eragindako istripu, lapurreta, sute edo kalteren bat gertatuz gero, maizterrak berehala jakinarazi beharko die poliziari eta errentatzaileari, alokairu-zentroko telefono-zenbakira deituz (telefono-zenbakia alokairu-kontratuan dago). Istripuaren egunaren biharamunean beranduenez abisatu eta kalteen argazkiak  bidali ibilgailuarenak eta hirugarrenekoenak balego. Kontrako erreklamazioak ez dira onartuko.

8.2 Gertaeraren erantzukizuna ez da inoiz aitortuko edo aurreiritzirik emango, “Istripu Lagunkoiaren Adierazpena” izan ezik. Errentariak datu guztiak lortu beharko ditu aurkariarengandik eta lekukoengandik, eta istripuaren xehetasunekin batera, adierazitako epean arrendadoreari bidaliko dute. Berehala jakinarazi behar dio istripua agintariei, bestea aldea erruduna bada. Istripu-akta behar bezala BETE ETA SINATU, ibilgailua errentatzaileari itzultzeko unean beranduenez entregatu beharko da. Agiri horretan parte hartu behar da inplikatuta dauden pertsonen izena eta helbidea, haien gidabaimenaren datuak, aurkariaren datuak Aseguru-Etxearen izenarekin eta poliza-zenbakia, edozein lekukoren datuak, baita kaltetuen matrikulak ere. 

8.3 Ibilgailua lapurtu edo lapurtuz gero, agintaritza eskudunari jakinaraziko zaio berehala, horren berri emanez eta errentatzaileari kexaren kopia bidaliz, ibilgailuaren giltzekin batera, gehienez 24 orduko epean; Bestela, kontratatutako aseguruak eta estaldurak eraginik gabe geratuko dira

8.4 Kontrako kalte-galeren kasuan ere, bere larritasuna edozein dela ere, errentariak idatzizko txosten osoa egin beharko du errentariarentzako krokis batekin batera. Errentariak txostena prestatzen ez badu -arrazoia edozein dela ere- eta horrela aseguru-etxeari kalteak ordaintzea eragozten badio, errentatzailea behartuta egongo da dagokion zenbatekoa osorik ordaintzera.

8.5 Ez utzi ibilgailua babesteko neurri egokiak hartu gabe. Beharrezkoa izanez gero, Aseguratzailearekin kontratatutako Errepideko Laguntza Enpresarekin jarri harremanetan.

8.6 Errentariak neurri hauetakoren bat betetzen ez badu, hala badagokio, errentariak errentariaren arduragabekeriak eragindako kalte-galera erreklamatu ahal izango dio errentariak, errentamendu-sozietatearen etekinak galtzea barne, immobilizazioak irauten duen bitartean. ibilgailua.

8.7 Galera jakinarazten den unetik aurrera, errentamendu-sozietateak eskubidea eskuratzen du errentatzaileari ibilgailua errentatzailearen instalazioetara edo hari esleitutako konponketa-tailerra itzuli dela jakinarazteko.

9.1. UC enpresari egotz ez zaizkion akatsengatik bezeroaren kalte-ordaina jasotzeko eskubideak kanpoan geratzen dira.

9.2. Ibilgailua itzultzean, bezeroak alokairu-aldia hasitakoan furgoneta, autokarabana edo ekipamenduan atzeman dituen akatsak adierazi beharko dizkio UC enpresari. Behean adierazitako akatsen kasuan kalte-ordaina jasotzeko eskubideak kanpoan geratzen dira, salbu eta erreklamazioa agerikoa ez den kalteak eraginda.

10.1 Ibilgailuaren ohiko higadura mekanikoa errentatzaileak bere gain hartzen du. Bidaiaren iraupenak edo errepideen egoerak hala aholkatzen duenean, beharrezko mantentze-eragiketak txasis-motor markako zerbitzu ofizial batean egingo dira.

10.2 Ibilgailua ahalik eta azkarren gelditu ibilgailuaren funtzionamenduan anomalia bat adierazten duen abisu-argia pizten denean, eta errentatzailearekin edo errentatzaileak hitzartutako Laguntza-Enpresarekin harremanetan jarri behar duzu eta harekin bakarrik, eta esklusiboki funtzionario batengana joan beharko zenuke. xasis-motor markaren zerbitzua, errentatzaileak berariaz baimendu ezean.

10.3 Errentariak ibilgailuaren funtzionamenduan eta zirkulazioan segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren konponketak agindu ahal izango ditu alokairuan zehar, eta 150 eurotik gorakoak ez direnak. Horretarako, errentariaren onespena besterik ez da beharrezkoa izango. Azken honek bere gain hartuko ditu konponketaren kostuak, jatorrizko ordainagiriak eta aldatutako piezak entregatzen badira, betiere errentariak kalteengatik erantzuten ez badu. 10.3.1. Arau honetatik kanpo geratzen dira pneumatikoei eragiten dieten kalteak.

10.4 Errentatzaileari egotz dakizkiokeen kalteak direla-eta ezaugarri hauen konponketa beharrezkoa bada eta maizterrak ez badu berau konpontzeaz arduratzen, honek berehala jakinarazi beharko dio errentatzaileari kasuan kasuko kaltea eta arrazoizko epe bat eman beharko dio. konponketa. Jabea ez da herrialde bakoitzeko baldintza zehatzen (adibidez, azpiegitura) ardura izango, eta horrek konponketa egiteko atzerapena dakar.

10.5 Kabinako elementuetan kalterik gertatuz gero, errentariak berehala jakinarazi beharko dio errentatzaileari, zeinarengandik jasoko dituen horiek konpontzeko argibide egokiak.

10.6 Errentariak errua badu, autokarabanak kalte larriak baditu edo ibilgailua denbora luzez ezin izango dela erabili edo zirkulaziotik atera behar dela aurreikusten bada, errentariak ez du eskubiderik izango. beste ibilgailu batekin ordezkatzea, ezta kontratu honen erabileraren zenbateko osoa edo proportzionala itzultzea ere.

11.1. Arrisku guztiko aseguruaren printzipioen arabera, kalte integralen kasuan, UC enpresak ibilgailuan jasandako kalte materialengatiko erantzukizunetik salbuetsiko du bezeroa, ZAZPIEHUN EURO (700 €) gainditzearekin, bere gain hartu beharrekoa. bezeroaren eskutik.

11.2. Bezeroa, inolaz ere, ez da salbuetsiko bere erantzukizun zibil, administratibo, penal edo istripu baten edo asmo txarreko edo axolagabekeriaren ondoriozko erantzukizunetatik.

11.3. 11.1 atalean adierazitako erantzukizun-salbuespenak ez du eraginik izango bezeroak 7. eta 8. klausulen puntu guztietan adierazitako arauren bat baztertzen badu.

11.4. artikuluaren erantzukizunaren salbuespena. 11.1-ek ez du aurrera egingo bezeroak nahita edo arduragabekeriaz kalteak eragin baditu.

11.5. Era berean, bezeroak jokabide asmo txarreko edo zabarkeriaren kasuan erantzun beharko du kasu hauetan:

 1. Bezeroak zirkulatzen duen herrialdeko araudia eta indarrean dagoen trafiko kodea errespetatzen ez baditu.
 2. Kalteak drogen edo alkoholaren eraginez arduragabe gidatzearen ondoriozkoak badira.
 3. UC enpresak ibilgailua utzi dion bezeroak edo gidariak istripu bat gertatuz gero ihes egiten badu
 4. Bezeroa bada, atalean ezarritako betebeharraren aurka. 8, ez dio poliziari istripua gertatuz gero abisatzen, arau-hauste horrek kaltearen arrazoiak edo azken horien norainokoak egiaztatzean eraginik izan ez duen kasuan izan ezik.

eta. Bezeroak atalaren beste betebehar batzuk urratzen baditu. 8. arau-hauste horrek kaltearen arrazoiak edo azken horien irismenak egiaztatzean eraginik izan ez duen kasuan izan ezik.

 1. Kaltea paragrafoan debekatutako erabileraren batengatik bada. 7.1.
 2. Idatz-zatiak idatz-zatian ezarritako betebeharra hausteagatik badira. 7.2.
 3. Kaltea baimenik gabeko gidari batek eragin badu, bezeroak ibilgailua utzi badio.
 4. Kaltea ibilgailuaren neurriak (altuera, zabalera, luzera) kontuan ez hartzeak eragin badu.
 5. Kaltea karga osagarriari buruzko xedapenak hausteagatik bada.

11.6. Bezeroak ibilgailuaren erabilerarekin lotutako gastu, tasa, isun eta zigor guztien erantzule izango ditu, VF enpresari erreklamatzen zaizkionak, azken horri egotz dakizkiokeen kausengatik izan ezik.

11.7. Hainbat bezero eta/edo gidari baldin badira, hauek guztiak zordun solidario gisa erantzungo dute.

12.1. UC enpresak zirkulaziorako egoera ezin hobean ematen du ibilgailua, bere funtzionamendu egokirako beharrezkoak diren egiaztapen eta mantentze-lan guztiak eginda. Ez du bere gain hartuko ohiko erabileraren ondoriozko matxura edo akats mekanikoen erantzule, ez eta bezeroaren aurrean edo ibilgailuaren erabiltzaileen aurrean hutsegite horien ondorioz zuzenean edo zeharka eragin ditzaketen gastu edo kalteen erantzule izango. edo matxurak. 12.2. Ezinbesteko arrazoiengatik, kasualitatezko arrazoiengatik edo UC enpresatik kanpo ibilgailua adostutako egunean ezin izan bada entregatu, horrek ez dio bezeroari inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik emango, UC enpresak bezeroari zenbatekoa itzultzeko izan ezik. / ordaintzen da / s data horretara arte alokairu gisa.

12.3. UC enpresak ez du bere gain hartzen bezeroarekiko inolako erantzukizunik bere autoarekiko, hau da, doako aparkaleku gisa, UC enpresaren lokaletan, edo bere inguruetan, furgoneta edo autokarabana alokatzeko aldian.

12.4. UC enpresak kontratuan ezarritako aurreikusten diren kalte-galerei modu mugatuan erantzungo die soilik, kontratuaren xedea lortzeko betebeharren bat urratzen den heinean.

12.5. “Alokairuaren Baldintza Orokor” hauek erreserba egiten duten hasierako unetik lotzen dituzte aldeak eta ibilgailuen alokairu-kontratuaren osagai dira.

13.1. Ekintza edo arduragabekeria jakin batzuk egon daitezke ERRENTANTZAILEAK honako zigor hauek hartuko dituena:

 • ERRENTANTZAILEAK autokarabana entregatzen duen garbiketa-baldintza berdinetan itzultzen ez badu, honako kopuru hauek ordaintzera behartuta dago:
  • Autokarabana eta bere ekipamenduaren barrualdea ez garbitzeagatik: 150 €
  • Hondakin-uren deposituak 50 € eta komunak 50 € ez husteagatik.
 • Autokarabana erretzen bada, 100 € ordaindu beharko dira.
 • Ibilgailua gasolioaren depositua guztiz beteta emtrregatzen da eta modu berean bueltatu behar da. Bestela, gordailua betetzearen zenbatekoa gehi 25 € betetzeko gastuengatik kobratuko da.
 • Gasolioaren depositua urez, gasolinaz edo beste edozein likidoz bete eta ibilgailua gelditzea badakar: 1.000 €.
 • Ur biltegia gasolio, gasolina, olio edo garbiketa berezia behar duen urez ez den beste edozein likidoz betetzea: 1.000 €.
 • Gasolioaren deposituan Adblue sartzeagatik: 1.000 € motorra martxan jartzen ez bada eta 6.500 € martxan jartzen bada.
 • Ibilgailuaren giltzak galtzeagatik: 220 €; eta dokumentazioa galtzeagatik: 200 €.
 • Autokarabana ezarritako ordua baino beranduago itzultzeak eskubidea emango dio UC enpresak 30 € kobratzeko atzerapen ordu bakoitzeko. Hala ere, atzerapen-egun bakoitzeko, aplikagarria den gehieneko prezioa Baldintza Orokorretan egun baterako ezarritako zenbatekoaren hirukoitza izango da. Era berean, bezeroak bere gain hartuko ditu bigarren errentariak (bezeroa) atzerapen horren ondorioz kalteak jasan eta bere eskubideak UC enpresaren aurka betearazteagatik, ibilgailua entregatzeko atzerapen bat dela eta, bezeroari egotz zaiola.
 • Gehiegizko kilometrajea 0,25 €/km fakturatuko da.

LEIRE SIERRA PICONek tratamenduaren arduradunak jakinarazten du, 2016/679 ARAUA (EB) eta Datuak Babesteari buruzko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera, bai kontratua formalizatzeko aurreikusitakoak bai kontratua indarrean dagoen bitartean bildutakoak. alokairu-zerbitzuak datu pertsonalen fitxategi batean sartuko dira, Datuak Babesteko Espainiako Agentziako Erregistroan behar bezala inskribatuta, enpresa honen ardurapean sortua eta kontratatutako ibilgailuen alokairu zerbitzuak kudeatu ahal izateko, faktura bat. kontratatutako produktu edo zerbitzu bat, produktu edo zerbitzu baten bilketa kudeatu kreditu/zordunketa-txartelen ordainketa-sistemaren (POS) bidez, baita helburu komertzialetarako ere, hala nola, interesgarri izan daitezkeen eskaintza, produktu eta sustapen guztien berri berehala edukitzea. zuri, posta elektronikoz edo beste modu baliokide batean. Posta elektronikoaren edo bitarteko baliokideen bidezko komunikazio komertzialen kasuan, eta Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legean xedatutakoaren arabera, zure berariazko baimena ematen duzu publizitatea bide horretatik bidaltzeko. Baimen hori edozein unetan baliogabetu daiteke helbide honetara zuzendutako eskaeraren bidez: alquiler@urkocaravan.com Horrez gain, URKO CARAVANek jakinarazten dizu, zuk kontratatutako alokairu-zerbitzuengatik edozein motatako ordainketa-eza gertatuz gero. ., eta aldez aurretik URKO CARAVANek ordainketa eskatuta, aipatutako ez-ordainketari dagozkion datuak finantza-kaudimenari eta kredituari buruzko informazio-fitxategietara helarazi ahal izango dira, datuen babesari buruzko indarreko araudian xedatutakoaren arabera. Sartzeko, zuzentzeko, aurka egiteko eta deuseztatzeko eskubideak erabil ditzakezu idatziz Bezeroaren Arreta Zerbitzura edo goian adierazitako helbidean eskatuta.

Autokarabanaren erreserba edo alokairu-kontratuari dagozkion ekintzetatik sortutako edo harekin zerikusia duten gatazkak sortuz gero, adosten da eskumena Eibarko (Espainia) hiriko Epaitegi eta Epaitegien eskumena izango dela.

Urko Logo 500x290

Si necesitas más información contacta con Urko Caravan

Top